جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي توليد کنندگان و تأمين کنندگان پرينتر و قطعات يدکي واحد بسته بندي
 • شماره : 4
 • تاریخ :
  1400/02/07
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي توليد کنندگان و تأمين کنندگان پرينتر و قطعات يدکي واحد بسته بندي
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...