جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش اقلام ضايعاتي سلويج شرکت پتروشيمي اروند 

 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1400/02/08
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :

  فروش اقلام ضايعاتي سلويج شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...