مزایده ها و مناقصه ها
از تاریخ :
تا تاریخ :

عنوان تاریخ نوع
خريد 100 تن ماده شيميايي امولسيفاير H95  به مدت يک سال 1398/10/29مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند 1398/10/29مناقصه
تجديد مناقصه طراحي اصولي طراحي تفصيلي  خريد و تامين تجهيزات نصب و راه اندازي سيستم بازيافت و استفاده مجدد از آب سنتريت واحد pvc 1398/10/23مناقصه
خريد پنج ميليون عددپاکت کاغذي سه لايه S-PVC ويک ميليون عدد پاکت کاغذي سه لايه E-PVC 1398/10/22مناقصه
تهيه متريال ، اجراي عمليات لاستيک کاري، (تامين و نصب دار بست، کندن لاستيکهاي قديمي سطوح ، آماده سازي سطوح، سند بلاست، اعمال لايه پرايمر، چسب کاري و اجراي لاستيک مجدد ) وسل A/B 36001 –V41 واحد CA 1398/10/21مناقصه
اجراي عمليات تأمين متريال، تعمير و بازسازي کوره و مبدل زباله سوز واحد EDC-VCM شرکت پتروشيمي اروند 1398/10/15مناقصه
اجراي عمليات ترميم محوطه بتني بارگيري هاي اسيد HCL و H2SO4 1398/10/11مناقصه
موضوع مناقصه : احداث کارگاه مرکزي تعميرات مجتمع شرکت پتروشيمي اروند - مدت اجراي کار 18 ماه شمسي 1398/10/10مناقصه
انجام عمليات نگهباني ،حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات شرکت پتروشيمي اروند به مدت دو سال 1398/10/08مناقصه
اجراي عمليات رنگ آميزي اسيدشويي کالر کد خطوط و تجهيزات مجتمع شرکت پتروشيمي اروند 1398/10/07مناقصه
فروش اقلام ضايعاتي سلويج شرکت پتروشيمي اروند 1398/10/02مزايده
انجام عمليات انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/10/01مناقصه
خريد پنج ميليون عددپاکت کاغذي سه لايه S-PVC ويک ميليون عدد پاکت کاغذي سه لايه E-PVC 1398/09/30مناقصه
اجراي عمليات تثبيت خاک زير فونداسيون ترانسفورماتورهاي ضلع جنوبي ساختمان C800 1398/10/29مناقصه
اجراي عمليات ترميم سقف ساختمان C800 1398/10/29مناقصه
تجديد مناقصه خريد 130،000 عدد پالت پلاستيکي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/09/25مناقصه
انجام عمليات راهبري اياب و ذهاب کارکنان روزکار و نوبتکار شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/09/16مناقصه
خريد 40000 کيلو گرم ماده شيميايي NOXOL شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/09/05مناقصه
تهيه متريال اجراي عمليات لاستيک کاري (تامين و نصب دار بست کندن لاستيکهاي قديمي سطوح آماده سازي سطوح سند بلاست اعمال لايه پرايمرچسب کاري و اجراي لاستيک مجدد ) وسل A B 36001 V41 واحد CA 1398/09/05مناقصه
اجراي عمليات خريد و تأمين متريال ساخت حمل و تحويل يک دستگاه فيلتر کلر مرطوب واحد CA از جنس GRP 1398/09/05مناقصه
خريد 40000 کيلو گرم ماده شيميايي TERMINATOR شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/08/22مناقصه
تهيه طبخ توزيع و سرو غذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/08/22مناقصه
130،000 عدد پالت پلاستيکي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/08/08مناقصه
اجراي عمليات احداث سردرب مجتمع شرکت پتروشيمي اروند 1398/07/28مناقصه
خريد 100 تن ماده شيميايي امولسيفاير H95 به مدت يک سال 1398/07/24مناقصه
خريد 130000 تخته BIGBAG شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/07/23مناقصه
طراحي ،خريد ، نصب و راه اندازي پروژه ساخت مخزن ذخيره SLUDGE TANK و تاسيسات جانبي آن در واحد کلر آلکالي (CA) مجتمع مدت اجراي کار 6 ماه و پانزده روز 1398/07/23مناقصه
تهيه، طبخ، توزيع و سرو غذاي کارکنان شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1398/06/27مناقصه
تهيه متريال و اجراي عمليات لاستيک کاري 1398/06/11مناقصه
مناقصات شماره 026-027-028 1398/06/03مناقصه
فروش اقلام ضايعاتي بصورت يکجا در هم و بدون تفکيک 1398/05/20مزايده
موضوع طرحي ساخت نصب و راه اندازي BIG BAG STATION ترين B بسته بندي واحد S-PVC 1398/04/30مناقصه
آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي توليد کنندگان و تامين کنندگان مواد شيميايي واجد شرايط 1398/04/23مناقصه