سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403
سیاست راهبردی پتروشیمی اروند در صورتی که امکان تهیه اجناس و قطعات در داخل کشور وجود داشته باشد؛ حمایت از ساخت داخل و بومی سازی است و اداره پژوهش وفناوری با همراهی کمیته ساخت داخل جهت تامین مواد شیمایی، اقلام و خدمات صنعتی پتروشیمی اروند از منابع تولیدی داخل کشور با شرط کیفیت و قیمت قابل رقابت در مقایسه با دیگر تامین کنندگان خارجی استقبال می نماید. جزئیات فنی اولیه مورد نیاز برای هر مورد در ادامه آمده است. مراحل ارزیابی اولیه بسته به مورد انتخابی شامل آنالیز خواص و تست در مقیاس پایلوت می باشد. در صورت تایید، جهت تست میدانی اقدام خواهد شد.
o    مواد شیمیایی

 

1.هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
مشخصات فنی: میزان متوکسی 27-30 درصد وزنی و میزان هیدروکسی پروپیل 6- 7/5 درصد وزنی
کاربرد: عامل معلق ساز در فرآیند پلیمریزاسیون تولیدSPVC
نام تجاری: Methocell یا Metolose

 

2.پتاسیم پرسولفات
مشخصات فنی: خلوص بالای 99 درصد وزنی
کاربرد: آغازگر در فرآیند پلیمریزاسیون تولیدEPVC
نام تجاری: KPS

 

3.آلکوتکس Alcotex 552 P
مشخصات ظاهری:  مایع غلیظ  عسلی
مشخصات فنی: polyvinyl alcohol
Density (20°C) : 1.08 g/cm3
درجه هیدرولیز54-57درصد
فلش پوینت کمتراز 70درجه سانتیگراد
دارای 2درصد وزنی متانول
 Molecular weight:  10000 – 12000 g/mol
میزان استات59.6-62.5درصد
کاربرد: تنظیم تخلخل پودر محصول

 

4. Gohsenol KH 17  
مشخصات ظاهری:  پودر سفید رنگ
مشخصات فنی: Polyvinylacetate
دارای درصدخلوص کمتر از 94درصد
درجه هیدرولیز بین 78.5-81.5درصد مولی
Melting point: 150-2300C
Flash point کمتراز70درجه سانتیگراد
 بالک دانسیته kg/l  0.3-0.7
کاربرد: تنظیم وکنترل اندازه ذرات پودر محصول

 

5.متوسل
نام تجاریF50 :  methocellیا metolose
مشخصات ظاهری:  پودر سفید رنگ
مشخصات فنی:  Hydroxypropyl methyl cellulose
 دارای 27-30 درصد وزنی متوکسی
دارای 5.7-6درصد وزنی هیدروکسی پروپیل
رطوبت زیر 3درصد
بالک دانسیته   370 g/l
فیبر کوچکتر مساوی 3%
کاربرد: تنظیم وکنترل اندازه ذرات پودر محصول

 

o    کالا 

 

1)    …

 

o    خدمات
1)     ساخت ، تعمیر و پوشش دهی آند و کاتدهای الکترولایزرهای کارخانه کلر آلکالی
شرح نیاز: آندهای تیتانیومی وکاتدهای نیکلی با پوششی از آلیاژ اکسید فلزات با نام تجاری Mixed Metal oxides (MMO) در واحد کلر-آلکالی پتروشیمی اروند کاربرد دارند. ساخت ، تعمیر ، پوشش دهی این الکترودها به منظور  کاهش مصرف برق ،  افزایش دانسیته جریان ، کاهش ولتاژ سل ،  افزایش طول عمر ، فعالیت الکتروکاتالیستی و مقاومت به خوردگی بالا، کاهش میزان کلرات و اکسیژن تولیدی در محفظه آند مد نظر می باشد
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب