سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

آدرس پستی شرکت پتروشیمی اروند

آدرس

استان خوزستان _ بندر امام خمینی _ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی _ سایت 3

صندوق پستی

411 بندر امام خمینی

کد پستی

6357147761

آدرس دفتر تهران

تهران - توانیر شمالی- بالاتر از اتوبان همت -کوچه جهان آرا- پلاک 8

کد پستی دفتر تهران

1435733178

شماره تلفن های عمومی

تلفن گویا

061521-26000

امور بازرگانی

26580-061521

فروش

061521-26572

تدارکات

061521-27308

تلفن منابع

26609- 061521

امورحقوقی وپیمانها

061521-27288-27292

امور اداری

061521-26481-26482

حراست

061521-26110

روابط عمومی

061521-26430

پژوهش فناوری

061521-27316-2641

فاکس دبیرخانه

061551-26502-26501

تلفن دفتر تهران

02188668611-19

تلفن دفترمدیرعامل

061521-26401

فاکس دفتر مدیرعامل

061521-26400

آدرس الکترونیکی

ایمیل منابع

Ztavakol@arvandpvc.ir

آدرس پست الکترونیکی

Info@Arvandpvc.ir

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب