سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

1.    پایلوت 15 لیتری راکتور  PVC برای انجام پلیمریزاسیون حالت ناپیوسته
2.    پایلوت آزمایشگاهی تست کاتالیست
3.    پایلوت خشک کن پاششی E-PVC

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب