سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

اداره پژوهش و فناوری پتروشیمی اروند در راستای رسالت خود جهت ایجاد جریان نوآوری و ایجاد شکوفایی خلاقیت در صنعت و در میان واحدهای مجتمع پتروشیمی اروند از دریافت ایده های نوآورانه استقبال می نماید. در صورت تایید ایده بر اساس میزان سودآوری/کاهش هزینه تقدیر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب