سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

1-افزایش سیکل کاری راکتورهای امولسیونی E-PVC در راستای افزایش ظرفیت

شرح نیاز: واحد پلیمریزاسیون از بخش های مهم واحد (E-PVC) Emulsion PVC می باشد که شامل فرایند تولید پی وی سی از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی خوراک مونومر وینیل کلراید به همراه امولسیفایر، آغازگر، بافر و آب در 3 راکتور لوله ای بصورت موازی است که بصورت یک سیکل کاری 14 روزه به حالت پیوسته طراحی شده است. در انتهای سیکل کاری بدلیل تشکیل رسوب روی جداره راکتور و موانع انتقال حرارت، یک سیکل 3 روزه جهت تمیزکاری در نظر گرفته شده است. ارائه راهکارهای برای افزایش مدت زمان سیکل کاری راکتورهای امولسیونی E-PVC و کاهش سیکل تمیزکاری در راستای افزایش ظرفیت واحد مورد نیاز است

2-افزایش سیکل کاری ریبویلر های واحد خالص سازی EDC با تکنولوژی نانو پوشش ضد رسوب

شرح نیاز : با توجه به نقش  واحد خالص سازی EDC که شامل  پنج برج جداسازی که فرایند جداسازی  عناصر byproduct  از محصول نهایی را با تقطیر انجام می دهد لزوم سیکل پیوسته عملیاتی حائز اهمیت خواهد بود  به دلیل ماهیت رسوب گذار بخشی از عناصر byproduct گرفتگی در برج های جداسازی انتهای فرایند خالص سازی می تواند بر  قطع سیکل پیوسته عملیاتی تاثیر گذار باشد. در این راستا  استفاده از تکنولوژی نانو پوشش ضد رسوب به منظور افزایش سیکل کاری ریبولرهای مذکور جز خدمات مورد نیاز است.

3-بررسی راهکارهای حذف کلراید در سیال پروسسی EDC

شرح نیاز : خوردگی  ناشی از یون کلراید در فرایند تولید EDCVCM جز لاینفک از فرایند مذکور در لایسنس های مختلف است که به تناسب لایسنس راهکارهای متنوعی (شامل : حذف رطوبت ˒استفاده از ممانعت کننده های خوردگی ˒...)در دستور کار قرار دارد.
پتروشیمی اروند در نظر دارد علاوه بر راهکارهای متداول در زمینه راهکارهای کاربردی و موثر تر امکان سنجی صورت پذیرد

4-امکان سنجی بازیافت پساب واحد EDCVCM  

شرح نیاز : باتوجه به بحران های محیط زیستی و حفظ و صیانت از منابع حیاتی منطقه ˓ پتروشیمی اروند در نظر دارد در خصوص بهینه ترین راهکارهای موجود در خصوص تصفیه پساب و بازیافت مجدد پساب واحد مذکور  امکان سنجی صورت پذیرد

5-امکان سنجی استفاده از پوشش های ضد آب در برج های خنک کننده

شرح نیاز : درصد کارایی برج خنک کننده رابطه مستقیم با میزان فولینگ و درصد تمیزی برج  در ظرفیت ثابت واحد دارد با توجه به ماهیت مستعد آب کولینگ (دردمای 25تا 45درجه سانتی گراد ) در  رشد میکروارگانیسم ها و احتمال تشکیل جلبک و خزه بر بدنه بتونی برج که  ضمن تخریب بدنه در گذر زمان و کاهش ضریب انتقال حرارت به دلیل  افزایش احتمال کولونی های بایو فیلم بر روی سطوح داخلی  کاهش عملکرد برج کولینگ و خوردگی های میکروبی تجهیزات چرخه کولینگ و به موزات  افزایش مصارف کیمیکال  بایو ساید (اکسنده و غیر اکسنده )  و تعدد دوره تمیزکاری برج  را سبب خواهد شد.
پتروشیمی اروند در نظر دارد  در خصوص امکان سنجی استفاده از پوشش های ضد آب بر روی بتون  با قابلیت خود تمیز شوندگی با شرکت های دانش بنیان وارد همکاری گردد .

6-بررسی روشهای کاربردی در افزایش راندمان کوره های کراکینگ و افزایش طول عمر آنها

شرح نیاز :  با توجه به اهمیت ثبات ظرفیت کوره های کراکینگ در حفظ تولید و افزایش عمر کاری کوره کراکینگ روشهای مرسو می (مانند تزریق آنتی کک در قبل وحین عملیات وارتقا متریال پاپینگ کوره و...) وجود دارد
با عنایت به تجربه کوره های کراکینک الفینی و ماهیت کک تشکیل شده در این فرایندها روشهای مذکور مختص فرایند های اولفینی است
پتروشیمی اروند در نظر دارد در خصوص امکان سنجی وجود راهکارهایی در تحقق امر فوق با توجه به تفاوت ماهوی کک تشکیل شده در فرایند کراکینگ EDC صورت پذیرد

7-بررسی راهکارهای کاهش تشکیل رسوب بر روی فین های Air Fan ها

شرح نیاز : آلودگی های اتمسفری طبیعی (مانند گرد و خاک و رطوبت و... ) و آلودگی های محیطی های صنعتی(مانند نشت سیال پروسسی و...) از عوامل ایجاد رسوبهای مقاوم  بر روی سطوح بیرونی ایرفن های حرارتی است که در گذر زمان سبب کاهش عملکرد ایرفن ها و لزوم انجام تمیزکاری سطوح در دسترس می گردد
با توجه به معضلات تمیزکاری (فیزیکی یا شیمیایی)  مانند :موقعیت ایرفن های صنعتی (نصب در ارتفاعات بالا)و در دسترس نبودن تمام سطوح ، ریزش رسوبات بر روی تجهیزات حساس در حین تمیزکاری و ...
پتروشیمی اروند در نظر دارد  در خصوص امکان ضد رسوب کردن سطوح خارجی فین های Air fan ها با شرکت های دانش بنیان وارد همکاری شود  

8-امکان سنجی تغییر تکنولوژی واحد کلریناسیون مستقیم (DC)

شرح نیاز : کلریناسیون مستقیم اتیلن به عنوان یکی از روش های تولید EDC بخشی از واحد عملیاتی EDC/VCM پتروشیمی اروند را شامل می شود تکنولوژی های مورد استفاده در ایران شامل تکنولوژی دما پایین واکنش و دما بالا ست همراه با کاتالیست های متداول این نوع واکنش  با توجه به ماهیت مستعد خوردگی کاتالیست سوسپانس در محیط واکنش شرکت های لایسنس تدابیر متفاوتی برای کاهش معضل خوردگی در طراحی لحاظ نموده اند از جمله تغییر نوع راکتور یا استفاده از کاتالیست با ماهیت غیر خورنده و...
پتروشیمی اروند در این راستا در خصوص امکان سنجی تغییر تکنولوژی واحد کلریناسیون مستقیم اعلام نیاز می کند.

9-رفع نشتی بصورت آنلاین از خطوط هیدروژن

 هیدروژن تولیدی  با خلوص 99.8، دمای 90 درجه و فشار 280 میلی بار ( تهیه چسب یا هر روش دیگر با حفظ شرایط ایمنی ( با توجه به خاصیت انفجاری هیدرون ) در لاین هایی با جنسGRP/PP جریان دارد که گاها به دلایل فرسودگی یا ترک در محل سرجوش ها نشتی مشاهده میشود و به همین دلیل برای رسیدن به شرایط مساعد برای از سرویس خارج نمودن واحد و تعمیر اساسی نیاز به اقدام موقت می باشد

10- رفع نشتی بصورت آنلاین از خطوط GRP حاوی گاز کلر با خلوص 98.5،دمای 90 درجه و فشار 240 میلی بار 

11- امکان سنجی فنی  و اقتصادی و ارائه طرح توجیهی برای استفاده از دیگر منابع نمک موجود در کشور ( متناسب با طراحی واحد استحصال و شستشوی نمک و در صورت نیاز پیش بینی تغییرات مورد نیاز در تجهیزات

12-مانیتورینگ دمای تریستورهای رکتیفایر الکترولایزرها

رکتیفایرهای مربوط به الکترولایزرهای واحد کلر آلکالی هر کدام 24 عدد تریستور در محیط پرنویز دارد که مانیتورینگ دمای آنها به نحوی که قابل ثبت ، ذخیره سازی ، نمایش ترند ، هشدار دهی هوشمند و امکان گزارش دهی و ... را در شرایط ایمن را داشته باشد مد نظر می باشد .
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب