سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

پیشگفتار
آهنگ شتابان توسعه و پیشرفت کشور نیازمند جامعه ای سالم در جوار محیطی عاری از آلودگی است.امروزه سلامت محیط بعنوان محور توسعه پایدار در کشور مطرح می باشد و وقوع بحران ها و فجایع زیست محیطی نه تنها محیط معیشتی موجودات زنده پیرامون را تهدید می نماید بلکه حیات نسل های آتی را تحت الشعاع قرار می دهد چرا که بقای بشر در گرو همزیستی مسالمت آمیز انسان با طبیعت است و بهره برداری بی رویه از منابع و ثروت های طبیعت و یا توسعه نامتوازن اقتصادی و صنعتی منجر به اتلاف منابع و ایجاد آلودگی گردیده و میراث گرانبهای مشترک بشریت و امانت آیندگان را با بحران های جدی روبرو می نماید.
از این روی واحد محیط زیست شرکت پتروشیمی اروند تمامی سعی و تلاش خود را جهت حفظ و صیانت از محیط زیست به همت گماشته است.امید است با تلاش مستمر و رعایت و اجرای کلیه الزامات و استانداردهای محیط زیستی سهمی موثر جهت پاسداشت این میراث گرانبها داشته باشیم.

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب