سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

 

تصاویر اعضای  هیأت  مدیره

نمایندگان حقوقی عضو هیأت مدیره

نام نماینده

سمت

تحصیلات

موظف/

غیر موظف

تاریخ عضویت

سوابق حرفه ای (10 سال اخیر)

شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی

(سهامی  عام)

سید حمید زارع

عضو هیأت مدیره

مهندسی شیمی

غیر موظف

99/12/25

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس

معاون رئیس مجتمع پتروشیمی پارس

رئیس بهره برداری  پتروشیمی پارس

عضو و رئیس کمیسون معاملات پتروشیمی پارس

عضو و  رئیس کمیته های مختلف مدیریت استراتژیک، پروژه های توسعه ایی، انرژی،RTS ،تنگناهای تولید، مسئول متوالی پروژه جایگزینی پروپان به جای پروپیلن در سیکل تبرید واحد استحصال اتاق پتروشیمی پارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 (سهامی عام)

محمد رضا کریمی

نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

دکترای بازرگانی

موظف

1400/12/16

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی اروند در حال حاضر

مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند

دبیر هیئت مدیره شرکت پتروشیمی اروند

عضو کمیسیون معاملات شرکت تجارت صنعت

عضو کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی اروند

رئیس تدارکات و عملیات انبارهای پتروشیمی شهید تندگویان

عضو کمیته ساخت داخل وزارت نفت (نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کمیته)

رئیس تضمین کیفیت و عضو کمیته رسیدگی به شکایات مشتریان

دبیر نظام مشارکت و مسئول امور بهره وری

مسئول فنی مورد تایید وزارت بهداشت در صنایع پتروشیمی

اپراتور سایت ، اپراتور اتاق کنترل ، سر شیفت بهره برداری و مسئول راه اندازی یکی از واحد های پلیمری پتروشیمی شهید تندگویان

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

محمد سعید اعتباری

عضو هیأت مدیره

لیسانس حسابداری

غیر موظف

1400/12/16

رئیس حسابداری کالای بندرامام 

رئیس حسابداری مدیریت شرکت کیمیای بندرامام

رئیس امورمالی عضو و هیئت مدیره شرکت خوارزمی بندرامام و سپس با ادغام شرکتهای تابعه

رئیس حسابداری مالی بندرامام

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

(سهامی خاص)

محمد قرجه

عضو هیأت مدیره

فوق لیسانس مدیریت مالی

غیر موظف

1402/08/17

رئیس حسابداری مالی شرکت پتروشیمی نوری 

سرپرست حسابداری عمومی شرکت پتروشیمی نوری

سرپرست حسابداری فروش شرکت پتروشیمی نوری

سرپرست حسابداری پیمانکاری شرکت پتروشیمی نوری 

شرکت فجرانرژی خلیج فارس

(سهامی عام)

محمد حسینی

عضو هیأت مدیره

فوق لیسانس اقتصاد

غیر موظف

1400/12/16

مدیر عامل شرکت نفت ایرانول،مدیریت در شرکت نفت و گاز ماهان (بخش خصوصی)

سرپرست پروژه‌های توسعه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

معاونت در سرمایه‌گذاری و توسعه بازار

 قائم مقام مدیرعامل و مدیر پروژه‌ها شرکت نفت پاسارگاد 

مدیر مهندسی طرح و مدیر بازرگانی (مسئولیت هر دو حوزه) پالایشگاه نفت ستاره قشم

قائم مقام مدیرعامل و مدیرکارخانه‌های شرکت تهران بتون

قائم مقام مدیر ‌عامل شرکت پریفاب (هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، بنیاد مستضعفان)

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب